ภาพกิจกรรม “CARE4WATER”

กิจกรรม
ฉะเชิงเทรา
21/06/2562
นครนายก
08/06/2562
อุบลราชธานี
01/06/2562
จังหวัดเพชรบูรณ์
25/05/2562
จังหวัดจันทบุรี
02/03/2562
จังหวัดพะเยา
17/11/2561
จังหวัดสระแก้ว
18/08/2561
จังหวัดระยอง
21/08/2559
จังหวัดพิษณุโลก
01/02/2559
จังหวัดอุบลราชธานี
28/01/2559
บ้านป่าไผ่, เชียงใหม่
02/01/2559
บ้านตลุกน้ำขาว, นครราชสีมา
05/09/2558
บ้านห้วยไร่, จังหวัดอุดรธานี
02/09/2558