ภาพกิจกรรม “CARE4WATER”

กิจกรรม
จังหวัดสระแก้ว
22/03/2562
จังหวัดระยอง
21/08/2559
จังหวัดพิษณุโลก
01/02/2559
จังหวัดอุบลราชธานี
28/01/2559
บ้านป่าไผ่, เชียงใหม่
02/01/2559
บ้านตลุกน้ำขาว, นครราชสีมา
05/09/2558
บ้านห้วยไร่, จังหวัดอุดรธานี
02/09/2558